Ensarte data på tværs af flere BIM-modeller

Der er ingen tvivl om, at der som rådgiver er utrolig mange ting, man skal holde styr på, hvis man vil ende ud med et godt og gennemarbejdet projekt. Flere og flere vælger desuden at splitte deres BIM-model op i mindre del-modeller, efter fagdiscipliner, etaper eller områder, som ikke ligefrem reducerer kompleksiteten. Helt konkret skaber det en ny udfordring for projektet: Hvordan ensarter man data på tværs af sine BIM-modeller?

Vi hos BIM Shark har anerkendt denne udfordring og har de seneste måneder sat os for at prøve at løse den. Derfor er det med stolthed, at vi netop har offentliggjort og udgivet et nyt modul, som vi kalder for ”Model”. Via vores Revit addin – som i øvrigt også har fået en stor opdatering – kan man nu meget enkelt og nemt sende (og modtage) data fra én eller flere af sine Revit-modeller til modulet, der herefter vil bruge denne data til at udregne mængder, ensarte klassifikationer og meget mere.

En gipsvæg er stadigvæk en gipsvæg

Selvom du måtte have splittet din model op i mindre dele, så vil der højst sandsynligvis stadigvæk være gengangere af bygningsdelstyper. F.eks. kan en alm. gipsvæg på træskelet sagtens gå igen i flere forskellige digitale modeller, men det er stadigvæk den samme bygningsdelstype, der er tale om. Derfor er det også logisk, at man ønsker at have samme egenskaber, klassifikation osv. tilknyttet bygningsdelen. Derudover vil man formentlig også gerne have ét samlet overblik over mængden for denne type for hele projektet.

Ovenstående kan naturligvis godt lade sig gøre i dag på forskellige måder, men for de fleste skal man bruge ekstremt meget tid på bare at holde hver enkel Revit-model ajour. Bare tænk på, hvis ét parameter skal ændres, så skal man manuelt ind i hver Revit fil og ensrette egenskaberne. Man kan også lade et centraliseret system som bl.a. BIM Shark være styrende for egenskaberne, og herefter lade systemet ”pushe” egenskaber – og evt. ændringer – ud på de objekter, som er blevet forbundet.

Mængder fra flere modeller

Selvom der ikke er krav om udbud med mængder – hvor mængderne står angivet på tilbudslisten – er der stadigvæk en vis fornuft i at have et overblik over mængderne på bygningsdelene i sit projekt. Et overblik over mængder kan bl.a. være med til at kvalitetssikre projektet og de kan desuden danne grundlag for de økonomiske overslagsberegninger (budgetter).

Med det nye modul får alle projektdeltagere et samlet overblik over mængderne fra flere BIM-modeller – både for typer, instanser eller en blanding. Og fordi data fra modellen nu ligger i BIM Shark-projektet, er det muligt at skifte mellem forskellige målingsenheder (arealer, stk., volumener osv.) uden at skulle starte forfra med synkroniseringen, importen osv. Hvis man fx ønsker at ændre en mængde på en bygningsdel fra volumen (m3) til arealet (m2), skal man blot vælge ”areal” på listen over opmålingsregler – og så har man med det samme den nye mængde.

I nogen tilfælde kan man også være interesseret i at få et brutto areal ud på en given væg fra Revit. Dvs. arealet for hele væggen uden at trække arealet fra til udsparinger til døre og vinduer osv. Bruttomængden trækkes automatisk med ud som endnu et mængdebærende parameter, når man synkroniserer med BIM Shark’s nye Revit addin. Tidligere har dette været lidt af en udfordring, som enten kræver individuel kodning eller opdeling af bygningsdelene i faser i dine Revit modeller (https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/wall-gross-areas-and-volumes/td-p/8625262). Nu sker det altså helt automatisk på lige fod med de andre mængdebærende parametre fra Revit.

Største opdatering af vores Revit addin nogensinde

Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi fik udgivet vores første Revit Addin. Sidenhen – og takket været vores brugere – så har vi løbende forbedret og fejlrettet integrationen. Den nyeste version af addin’et, syner umiddelbart ikke af meget, men under overfladen er der sket kæmpe forbedringer. Se bare listen over ændringerne fra version 3 til 4:

 • Opdateret layout på installationen.
 • Fejlrettet ved addin filstier med specialtegn.
 • Parametre i Revit bliver opdateret, så snart man forbinder til en bygningsdel.
 • Tilføjet avanceret processbar/statusdialog ved “Sync now”.
 • Understøttelse af automatisk indlæsning/opdatering af keynote fil direkte fra serveren.
 • Forbedret filter/søgning i lister
 • Understøttelse af Revit 2020
 • Mulighed for at forbinde til bygningsdel ved duplikering af type.
 • Udtræk af bruttomængder (Gross area/volume)
 • CCS-kodning også muligt på instanser
 • Større performance forbedringer

Vi håber, at du er vild med opdateringen, og har du endnu ikke fået fingrene i den, kan du altid hente de seneste udgaver af vores integrationer her: https://bimshark.com/downloads/

Inkludér ikke-Revit eksperter

Alle i projektet er nødvendigvis ikke Revit-eksperter – og sådan mener vi også at det bør være! Derfor er det nye modul med til at give ikke-Revit projektdeltagere magten tilbage i form af overblik og redigeringsmulighed på den data, som kommer fra de digitale modeller. Som tidligere nævnt kan alle projektdeltagere nu følge med i typer og instanser fra Revit modellerne, direkte indefra BIM Shark – og uden at man behøver at åbne selve Revit modellerne. Man kan sågar aktivt forbinde eller ændre tilknytninger til bygningsdelene i modellerne. Og når der bliver synkroniseret, vil de seneste ændringer træde i kraft.

Se flere artikler i vores support-center.

Brugervenligt – som resten af BIM Shark

At få teknikken på plads, er som regel den mindste udfordring, når det kommer til at udvikle tekniske løsninger. Det er derimod at finde ud af præcis hvad der skal laves, hvordan det skal se ud og hvad der skal ske i særtilfælde, hvor de største udfordringer som regel ligger. I BIM Shark går vi meget op i brugervenlige og intuitive løsninger og om det endnu engang er lykkedes for os kan du bedst selv vurdere i videoen herunder, eller prøve det selv i appen.